Hazırlayan : Doç. Dr. Ali Varan
Grup Hepsi Fan Club - Beze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı

Beze Nedir? Nerelerde Bulunur ?
Bezelere Ne Zaman Dikkat Edilmeli ve Hastalık Yönünden Araştırılmalı ?
Beze Büyümelerine Eşlik Edebilen Bulgular Nelerdir ?
Boyun Bölgesi Bezelerinin Nedenleri Nelerdir ?
Vücudun Birçok Yerinde Birden Görülen Beze Büyümeleri Neden Olabilir?
Beze Büyümeleri Nasıl Takip Edilmelidir ?
Beze Nedir? Nerelerde Bulunur ?
Bezeler (lenf Nodları) dışarıdan vücudumuza giren mikroorganizmalarla vücudun savaştığıBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi direnç gösterdiği savunma yapılarımızdır. BoyundaBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi koltukaltındaBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi kasıklardaBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi ensede kulak çevresindeBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi dirsek bölgesinde ve hatta karın içi organlar ile göğüs boşluğunda normalde bulunurlar. Bademciklerimizde birer bezedir. Sağlam kişilerin %50-60'ında ciddi bir rahatsızlık olmadan normal boyutlarda bezelerle karşılaşmaktayız. Bulaşıcı hastalıkların (enfeksiyon hastalıkları) seyiri esnasında bezeler büyüyebildiği gibi; bazı kanserlerle beraber bulunması nedeni ile hem korkutucu olabilmekte hemde erken tanısının konması önem arzetmektedir.

Bezelere Ne Zaman Dikkat Edilmeli ve Hastalık Yönünden Araştırılmalı ?
Bir santimetreden küçük bezeler genellikle hastalık bulgusu değildir. Fasülye tanesi boyutundaki bezelerin başka bir bulgusu yoksa üzerinde durulması gerektiğiBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi bir çok insandada bulunabileceği bilinmelidir. Boyutunda 1Beze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi5 cm üzeriBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi dirsek bölgesinde 0.5 cmBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi kasıkta 1Beze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi5 cm üzeri beze büyüklükleri ise hastalık belirtisi olup araştırılması gerekmektedir. Ancak boyutu ne olursa olsun omuz üseri bezeler aksi ispat edilene kadar ciddi hastalıklara işaret eder. Ense ve kulak bölgesi bezeleri ise çoğunlukla enfeksiyöz hastalıklar arasında görülür.
Beze Büyümelerine Eşlik Edebilen Bulgular Nelerdir?
2 haftadan kısa süreli beze büyümeleri çoğunlukla enfeksiyöz kaynaklıdır. 2. haftayı aşan bir öyküde ise tüberkülozBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi viral enfeksiyonlarBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi kanserler akla gelmelidir. Uzun süreli kullanılan ilaçlar (difenilhidantoinBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi karbamezapinBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi primidonBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi suksinatlarBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi altın tuzlarıBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi sulfasalazinBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi kaptoprilBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi atenololBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi kinidinBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi allopurinolsefalosporinBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi pri:-):-):-):-)min) beze büyümelerine yol açabilir.AteşBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi kilo kaybıBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi gece terlemeleri gibi eşlik egen bulgular lenfoma denen beze kanserleri ile beraber bulunabilir. Son günlerde geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonlarıBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi döküntülü hastalıklarBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi diş ve dişeti rahatsızlıkları enfeksiyon hastalıklarına işaret eder.

Bezlerin Muayenesinde Diğer Bulgular Nelerdir?
Bezelerin ağrılıBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi hassas ve kızarık olması enfeksiyonların bir bulgusudur. Hodgkin hastalığı denilen beze kanserinde bezeler ağrısızBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi yumuşakBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi hareketli ve lastik kıvamındadır. Başka tip beze kanseri olan Hodgkin dışı lenfomalarda ise sert ve ağrılı olur.

Eşlik Eden Bulgular Nelerdir?
Bademcik iltahaplarıBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi çürük bir diş boyun bölgesi bezelerinin nedeni olabilir. Cilt döküntüleri kızılBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi kızamıkBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi kızamıkçık ve diğer viral enfeksiyonlarda görülür. Yeni ortaya çıkan ciltte soluklukBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi kanamalar ve morarmalarda aksi ispat edilene kadar kanserler akla gelmeli ve hemen ileri tetkiklerin yapılması için doktora başvurulmalıdır. Karaciğer ve dalak büyüklüğün de çoğunlukla kanserlerle beraber olup üzerinde önemle durulmalıdır. Enfeksiyöz mononükleozis dediğimiz bazı viral sistemik enfeksiyonlarda lenfadenopati (lenf bezi büyümesi)Beze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi cilt döküntüleriBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi karaciğer ve dalak büyüklüğü yapabilir.

Boyun Bölgesi Bezelerinin Nedenleri Nelerdir ?
BoyunBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi çene altıBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi ense ve kulak çevresi lenf bezleri çoğu hastada baş-boyun enfeksiyonuna ikincildir. Uzun süreli boyun bölgesi beze büyümelerinde tüberkülozonda düşünülmesi gereklidir. Beze kanserleri de boyun bölgesinden başlayabilir. Eğer omuz üstü bölgede de varsa tümörler ilk planda düşünülmelidir. Lösemiler genellikle yaygın beze büyüklükleri yapar. Koltuk altı ve kasık bölgesi lenf bezeleri sıklıkla enfeksiyonla beraber olup kolBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi uyluk ve bacağın cilt enfeksiyonları için ayrıntılı beze muayenesi gerekir. Ülkemizde çocukluk çağında aileler sıklıkla sol koltuk altı beze yakınması ile doktora başvururlar. Genellikle BCG(verem aşısı) aşısına ikincil gelişip tedavi gerektirmezler.

Vücudun Birçok Yerinde Birden Görülen Beze Büyümeleri Neden Olabilir ?
Yaygın beze büyümeleri daima ciddi hastalıklarala beraberdir. Ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene inceleme tanıda çok yararlıdır.
Viral enfeksiyonlarlaBeze Büyümeleri Nedenleri - Beze Büyümeleri Tedavisi lösemiler ve ileri evre beze kanserleri yaygın lenfadenopati (lenf bezesi büyümesi) yaparlar

Beze Büyümeleri Nasıl Takip Edilmelidir ?
Lenf bezi büyümelerinin izlemi aşama aşama aşağıdaki şekildedir.

a) Eşlik eden anlamlı fizik inceleme bulgusu varsa mutlaka ciddi hastalıklara araştırılmalıdır.
b) Eşlik eden bulgu yoksa 2 veya 3 hafta gözlenir. Bu arada antibiyotik kullanılabilir.
c) 2-3 haftalık gözlem sonunda bezeler tekrar değerlendirilir. Boyutta artışlar var ise ileri tetkikler yapılır.
d) 2-3 haftalık izlemde beze aynı boyutta sebat ediyorsa bir 2-3 hafta daha izlenir. Beze kayboldu ise takipten çıkarılır.
e) İzlem sonunda beze aynı boyutta ise yine ileri tetkikler yapılmalıdır. Gerekirse tanı için beze biyopsisi alınmalıdır
alıntıdır...