Kusmanın zararları

Kusmanın bilimsel olarak açıklamasını merak ediyorsanız bu yazımızı okumanızı öneriyoruz…

Resim 223x300 Kusmanın zararları

Yeni doğan bir bebek için, hatta daha bü­yük bebekler için bile beslenme sonrasında bir miktar besini dışarı çıkarmak az rastlanan şey değildir.”Çıkarma” (yenen gıdaların çıkarılması), be­beğin ağzından küçük miktarda sütün dışarı çıkmasıdır. Çıkarma, kusma ile karıştırılmamalı­dır. Kusma esnasında bebeğin midesindeki her şey güçlü bir şekilde ağızdan dışarı çıkarılmak­tadır.
Kimi yeni doğmuş bebekler her beslenme sonrası yedikleri gıdanın bir miktarını çıkarırlar, kimi bebekler yalnızca çok nadir aralarla çıkarır Çıkarma çoğu anne babalar için çok sorun­lu bir olaydır (çünkü çoğu anne baba, omuzla­rında bir bez olmadan bebeklerini kucaklarına almamaları gerektiğini öğrenmişlerdin- oysa, bu nadiren bir probleme yol açar. Genelikle ço­cuk 7 aylık ile 12 aylık arasında bir yaşa geldi­ğinde, yeni bebek oturtulabiliyor ya da hare­ket edebiliyor ise problem kendiliğinden orta­dan kalkacaktır.
Bebeğin yediği gıdaları neden ç-kardığı tam olarak bilinmemektedir; bunun sebebi beiki de olgunlaşmamış bir sindirim sistemi yüzünden­dir. Daha büyük çocukların ya da yetişkinlerin aksine küçük bebeğin yemek borusu ile mide­sinin üst kısmı arasındaki kaslar henüz mide içeriğini aşağı doğru itecek sekide gelişmemiş­tir. Dolayısıyla, herhangi bir hareket, hatta be­beği yatırmak kadar bir hareket bile ya da sin­dirim sisteminin kendi tepkisi dolayısıyla bes­lenme esnasında alman süt dışarı çıkmaktadır.
Bebeğin ağzından çıkan süt genelikle biraz ekşimsidir ve süt pıhtısı içeriyor olabilir. Bu ko­nuda endişelenmeye gerek yoktur, çünkü dı­şarı çıkarılan süt sindirilme aşamasındadır. Be­beğiniz yediği gıdaları çıkartıyor ise ne yapma­lısınız? Bazen bebekler midelerindeki gaz yü­zünden yedikleri gıdaları çıkartırlar. Bu yüzden beslenme sonrasında bebeğinizi geğirtmek çok önemlidir. Biraz zamanlarını alsa bile, anne ve babalar bebeklerini her beslenme sonrasında geğirtmeye çalışmalıdırlar. Bazı doktorlar be­beklerin mama sandalyesi gibi bir yerde bes­lenme sonrasında yarım saat kadar dikine oturtulmasını da tavsiye etmektedirler.
Eğer yediği gıdaları çıkaran bir bebeğiniz varsa, bu problem muhtemelen ne yaparsanız yapın devam edecektir. Bebeğiniz sağlıklı oldu­ğu ve kilo almaya devam ettiği sürece dokto­runuz bunu önemsemeyecektir; bu sizin için de önemsenmeyecek bir olay olmalıdır.
Bununla beraber, kusmak endişe gerekti­ren bir olaydır. Yeni doğmuş bir bebek, do­ğumdan birkaç saat sonra, hafif kan karışmış olarak sümüksü bir sıvı kusar. Bu, genellikle endişe gerektirmeyen bir olaydır. Çünkü bu kan doğum esnasında annedeki kanamanın bebek tarafından yutulması nedeniyle kusmu­ğa karışmıştır. Kusma genellikle birkaç emzir­me sonrasında da ortaya çıkabilir. Bununla be­raber, daha fazla sürerse, bu yemek borusu ya da bağırsaklarda daha ayrıntılı bir incelemeyi gerektiren bir engel ya da tıkanıklık yüzünden olabilir.Bebeğiniz kusarsa ne yapmalı?
Beslenme sonrasında gıdasını çıkarma ade­tinde olan bazı bebekler günde bir defa gibi sık aralıklarla büyük miktarlarda kusarlar. Bu du­rumda doktorunuza durumu bildirebilirsiniz; fakat yine de yukarıda söylendiği gibi bebek sağlıklı görünüyor ve kilo almaya devam edi­yorsa muhtemelen endişelenecek herhangi bir neden yoktur.
Eğer kusmukta kan ya da yeşil safra varsa bebek derhal tıbbi muayene görmelidir; çünkü böyle bir durum ciddi bir hastalık belirtisi ola­bilir.
Kusmak kimi zaman bir enfeksiyon belirtisi olabildiği için, aslında hiç çıkarma adetinde ol­mayan bebeğiniz aniden kusarsa, bebeğin vü­cut ısısını almalısınız. Eger vücut ısısı normal ise ve bebeğin davranışları bir anormallik gös­termiyorsa muhtemelen her şey yolundadır. Eğer bebek kusmaya devam ederse doktoru­nuza haber veriniz.

Bir önceki yazımız olan Kabızlık tedavisi bitkisel başlıklı makalemizde kabızlık bitki, kabızlık bitki çayı ve kabızlık bitkileri hakkında bilgiler verilmektedir.

Siz de görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.